Tytuł

NASZ GOCZAŁKÓW             NASZ GOCZAŁKÓW             NASZ GOCZAŁKÓW

panor1
Wieś Goczałków (Gotshalci Villa,Getschalksdorf, Gutschdorf) położona w południowej części Ziemi Strzegomskiej,w rozległej dolinie rzeki Wierzbiak. Od północy otaczają ją wzniesienia należące do pasm Wzgórz Strzegomskich sięgających do 288 m n.p.m. Południowe, najwyższe pasmo Wzgórz stanowią góry: Skalnik - 323 m n.p.m. - zwaną… Górą Zwycięstwa, Górą Gęsią - 351 m n.p.m. i Krowiarką - 305 m n.p.m.
panor2
Położenie wsi sprawia, że otaczające ją pola pozwoliły na rozwój rolnictwa, a przebiegające przez nią szlaki handlowe umożliwiły rozwój przemysłu. Obecnie wieś zamieszkiwana jest przez około 1100 mieszkańców.
gocz2
Nazwa wsi pojawiła się już w 1292 r. i brzmi Gothalci Villa. Dotyczyła Goczałkowa Dolnego, Środkowego i Górnego. W 1350 r. pojawiła się nazwa Gotschalksdorf.
osiedle
Rozwój wsi jest ściśle związany z losami Śląska. Przetaczające się przez nią oddziały żołnierzy niszczyły dobytek i tratowały pola. W 1745 r. u stóp Skalnika wojska pruskie odniosły zwycięstwo nad Austriakami, dzięki któremu oderwały Śląsk od cesarstwa austriackiego i przyłączyły do Niemiec. Stąd nazwa Góry Zwycięstwa.
kosciol
W 1376 r. w dokumentacjach znajduje się wzmianka o kościele w Goczałkowie. Założony przez ludność wyznania katolickiego istniał do 13 grudnia 1653 r. kiedy to ówczesne władze zarządziły zamknięcie go w ramach redukcji. Napływ ludności niemieckiej na ziemie Śląska sprowadził tu ewangelików, którzy przejęli kościół i byli gospodarzami do roku 1945.
park
Istnienie olbrzymiej posiadłości ziemskiej w Goczałkowie datuje się na XVI w., którą w roku 1852 przejął ród Richthofenów. Siedzibą rodu był piękny XVI-wieczny pałac (doszczętnie zniszczony po przejęciu go przez wojska radzieckie w 1945 r.) otoczony wielkim parkiem zaprojektowanym w stylu angielskim.
cukr1
Rozwój rolnictwa stworzył potrzebę budowy cukrowni. Od 1860 r. szybki rozrost kompleksu fabrycznego spowodował, że wieś przekształciła się w osadę przemysłową. Od roku 1885 cukrownia była jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych na Śląsku. Po II wojnie decyzją ówczesnych władz cukrownia została zlikwidowana.
pkp2
W połowie XIX w. wybudowano linię kolejową Jaworzyna Śląska - Legnica. W latach późniejszych doprowadzono do niej kolejkę wąskotorową, która w czasie II wojny światowej służyła do przewożenia amunicji z pobliskiego arsenału. Do dziś w lesie znajduje się 120 bunkrów, a biegnące przez las drogi były wybrukowane.
zak
W Goczałkowie do dnia dzisiejszego funkcjonuje Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych powstała na terenie dawnej cukrowni oraz Baza Montażowo - Demontażowa podlegająca pod kolejnictwo.
szkola3
W roku 1871 powołano do życia szkołę wiejską z jednym nauczycielem, który jednocześnie był organistą. W roku 1875 wybudowano nowy budynek szkolny gdzie zatrudniano już dwóch nauczycieli.
szkola2
W roku 1921 powstał w Goczałkowie system 6-cio klasowy z 6 nauczycielami i dyrektorem. W roku 1946 została założona polska szkoła, która dzisiaj nosi imię Tadeusza Kościuszki.
gimn
Od roku 1999 w Goczałkowie powstała nowa placówka szkolna - Gimnazjum.
remiza1
Na terenie wsi znajduje się Wiejski Ośrodek Zdrowia, Agencja Pocztowa, Punkt Biblioteczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzegomiu oraz komunikacja PKP i PKS. Funkcjonuje również placówka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Świetlica Wiejska.